Startsida

Välkommen till Samverkan Stockholmsregionen

Samverkan stockholmsregionen är en etablerad samverkan mellan ett fyrtiotal samhällsaktörer i Stockholmsregionen som tillsammans har ansvar för att hantera störningar och krissituationer i Stockholms län. Tillsammans har aktörerna utvecklat en modell för regional samverkan med gemensamma mål, metoder och resurser som underlättar en samordnad planering och hantering. Vid en störning koordineras åtgärder och kommunikation för att samhället ska kunna fungera så effektivt som möjligt.
Länets alla 26 kommuner, Länsstyrelsen, Mellersta militärregionen, Kustbevakningen, Polisen, Region Stockholm, SOS Alarm, Trafikverket, räddningstjänsten och Stockholms hamnar är deltagande organisationer.

För information om Samverkan Stockholmsregionen, om mål, pågående arbete och övriga frågor – kontakta:
Samordningschef: Mikael Jeppson: mikael.jeppson@lansstyrelsen.se
Kommunikationskoordinator: Inger Frendel: inger.frendel@lansstyrelsen.se eller funktionsmail rkk.stockholm@lansstyrelsen.se
Övergripande frågor: ssr.stockholm@lansstyrelsen.se