Startsida

Webbplatsen Samverkan Stockholmsregionen har bytt plattform och är under uppbyggnad.

Samverkan och gemensamt arbete pågår kontinuerligt, men nuläget finns här endast grundläggande information och kontaktuppgifter. Informationen kommer att byggas ut allt eftersom.
För information om Samverkan Stockholmsregionen, om mål och uppdrag, om arbete som genomförs och vilka aktörer som ingår, kontakta:

Mikael Jeppson, samordningschef: mikael.jeppson@lansstyrelsen.se
Inger Frendel, kommunikationskoordinator: inger.frendel@lansstyrelsen.se
Funktionsmail: info@samverkanstockholmsregionen.se