Startsida

Välkommen till Samverkan Stockholmsregionen

Webbplatsen Samverkan Stockholmsregionen (SSR) har bytt teknisk plattform och är under uppbyggnad. Informationen kommer att byggas ut allt eftersom.
I nuläget finns här grundläggande information och kontaktuppgifter – samverkan och gemensamt arbete inom SSR pågår kontinuerligt varje vecka. En övervägande del av informationsdelning och övrig information delas via WIS och via mail i våra gemensamma nätverk och forum.

För information om Samverkan Stockholmsregionen, om mål och uppdrag, om arbete som genomförs och vilka aktörer som ingår och övriga frågor – kontakta:
Samordningschef: Mikael Jeppson: mikael.jeppson@lansstyrelsen.se
Kommunikationskoordinator: Inger Frendel: inger.frendel@lansstyrelsen.se eller funktionsmail rkk.stockholm@lansstyrelsen.se
Övergripande frågor: ssr.stockholm@lansstyrelsen.se