Startsida

Välkommen till Samverkan Stockholmsregionen

Sökes – Handläggare till Samverkan Stockholmsregionen
https://lansstyrelsen.varbi.com/se/what:job/jobID:580355/

Samverkan Stockholmsregionen, SSR, är en gemensam satsning mellan 37 samhällsaktörer i Stockholmsregionen som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Gemensamma mål, processer, metoder och resurser underlättar planering och hantering och ger ökad effekt vid olika former av samhällsstörningar och kriser som regionen kan möta.

Webbplatsen Samverkan Stockholmsregionen (SSR) har bytt teknisk plattform och kommer att byggas ut med mer information.
Samverkan och gemensamt arbete inom SSR pågår kontinuerligt, en övervägande del av informationsdelningen sker via WIS, mail och i våra gemensamma nätverk och forum.

För information om Samverkan Stockholmsregionen, om mål och uppdrag, om arbete som genomförs och vilka aktörer som ingår och övriga frågor – kontakta:
Samordningschef: Mikael Jeppson: mikael.jeppson@lansstyrelsen.se
Kommunikationskoordinator: Inger Frendel: inger.frendel@lansstyrelsen.se eller funktionsmail rkk.stockholm@lansstyrelsen.se
Övergripande frågor: ssr.stockholm@lansstyrelsen.se