Kalender

Gemensamma möten, forum och utbildningar som genomförs inom Samverkan Stockholmsregionen. Kalendern uppdateras allteftersom.

Januari 2022
20 jan 09.00-12.00 Introduktionsutbildning regional samverkan vid samhällsstörning (inriktande nivå) (länk till anmälan)
Februari
2 feb Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörningar, inriktande nivå
9 feb Regional samordningsgrupp
15 feb Kommunikatörsnätverksmöte
16 feb Introduktionsutbildning regional samverkan vid samhällsstörning (samordnande nivå)
17 feb Regional chefsgrupp
Mars
15 mars Kommunikationschefsnätverk
April
5 april                Regional samordningsgrupp
7 april                Kommunikatörsnätverksmöte
28 april              Regional chefsgrupp
Maj
Juni
8 juni Inför sommaren-möte
8 juni Kommunikatörsnätverksmöte
8 juni Regional samordningsgrupp
16 juni Regional chefsgrupp
20 juni Arbetsgrupp inriktning oljeskydd
Juli
Augusti
24 augusti 09.30-11.30 Avstämning/information Valet 2022
30 augusti 09.30-11.30 Arbetsgruppsmöte inriktning oljeskydd
31 augusti 14.00-16.00 Regional samordningsgrupp
September
6 september 13.00-15.30 Ord. Kommunikatörsnätverk
8 september 13.30-16.00 Regional chefsgrupp
Oktober
12 oktober 09.00-12.00 Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörningar (samordnande nivå)
25 oktober 14.00-16.00 Regional samordningsgrupp
26 oktober 13.00-15.30 Ord kommunikatörsnätverk
November
3 november 13.30-16.00 Regional chefsgrupp
30 november 14.00-16.00 Regional samordningsgrupp
30 november 09.00-12.00 Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörning (samordnande nivå)
December
6 december 13.00-16.00 Introduktion Regional samverkan vid samhällsstörningar (inriktande nivå)
7 december 13.00-15.30 Ord. Kommunikatörsnätverk
8 december 13.30-16.00 Regional chefsgrupp