Kalender

April
12 april kl. 9-11 (prel)              Regional samordningsgrupp
19 april kl. 9-12                        Introduktionsutbildning samordnande
19 april kl. 13-16                      Kommunikatörsnätverk
26 april kl. 9-11                        Regional chefsgrupp
Maj
30 maj kl. 14-16                        Regional samordningsgrupp 
31 maj kl. 13-16                        Introduktionsutbildning inriktande nivå
Juni
1 juni kl. 13-16                          Kommunikatörsnätverk
7 juni kl. 9-11                            Regional chefsgrupp
7 juni kl. 13-16                          Introduktionsutbildning inriktande
Augusti
29 augusti kl. 14-16                 Regional samordningsgrupp 
September
7 september kl. 9-11               Regional chefsgrupp
Oktober
24 oktober kl. 14-16                Regional samordningsgrupp
November
9 november kl. 14-16              Regional chefsgrupp
28 november kl. 14-16            Regional samordningsgrupp 
December
7 december kl. 14-16              Regional chefsgrupp